Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Prowadzenie skupu produktów rolnych lub leśnych bezpośrednio od producentów
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak