Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj powiązania kapitałowego podmiotu sprawozdawczego z nierezydentem
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    rodzaj powiązania
Nazwa pozycji
IB - inwestor bezpośredni
PI - podmiot bezpośredniego inwestowania
IG - inny podmiot w grupie podmiotów powiązanych kapitałowo
NP - podmiot niepowiązany