Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wymiar zatrudnienia - nauczyciel
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    etat ubezpieczonego
Nazwa pozycji
w pełnym
w niepełnym