Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obszar prowadzenia działalności gospodarczej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Obszar działalności
Nazwa pozycji
rynek lokalny
rynek regionalny
rynek krajowy
rynek międzynarodowy