Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak zmieni się opłacalność produkcji rolniczej w Pani/Pana gospodarstwie rolnym w najbliższym półroczu:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    poprawi się/pozostanie bez zmian/pogorszy się
Nazwa pozycji
poprawi się
pozostanie bez zmian
pogorszy się