Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak zmieniła się opłacalność produkcji rolniczej prowadzonej w Pani/Pana gospodarstwie rolnym w ciągu ostatniego półrocza:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    poprawiła się/pozostała bez zmian/pogorszyła się
Nazwa pozycji
poprawiła się
pozostała bez zmian
pogorszyła się