Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaki jest poziom wykształcenia ogólnego osoby kierującej gospodarstwem rolnym:
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wykształcenie ogólne
Nazwa pozycji
podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego
podstawowe, gimnazjalne
zasadnicze zawodowe
średnie ogólnokształcące
średnie zawodowe
policealne
wyższe