Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jeśli wzrósłby popyt na usługi świadczone przez Państwa jednostkę, czy przy posiadanych zasobach mogą Państwo rozszerzyć działalność?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie