Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Medal z wykazu imiennego
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Miejsca medalowe
Nazwa pozycji
Ogółem
I
II
III