Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przewidywana liczba pracujących
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wzrośnie/nie zmieni się/zmniejszy się
Nazwa pozycji
zmniejszy się
nie zmieni się
wzrośnie