Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Charakter poprzedniej pracy
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    rolnik/prfiz/prumysł/student/niepracowal
Nazwa pozycji
w rolnictwie
Pracownik fizyczny
Pracownik umysłowy
właściciel/menadżer firmy
Student lub uczeń
Nie pracował(a)