Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sposób powstania przedsiębiorstwa
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    nowe/wwynprzekszt
Nazwa pozycji
jako nowe?
w wyniku przekształcenia?