Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Znacznik poufności MWT
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Poufność
Nazwa pozycji
nie
tak