Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kontener
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    oznaczenie kontenera
Nazwa pozycji
dla towarów przewożonych w kontenerze
dla towarów nieprzewożonych w kontenerze