Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Płeć
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    płeć
Nazwa pozycji
Kobiety
Mężczyźni