Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj miejscowości zamieszkania
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    miasto\wieś
Nazwa pozycji
Miasto
Wieś