Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Podstawa płatności za pobyt w szpitalu
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    podstawa
Nazwa pozycji
Inne
Koszt W
MS
MZ
NFZ