Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czas od ostatniego wypisu z oddziału psychiatrycznego
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    czas
Nazwa pozycji
dla osób przyjętych po raz pierwszy należy wpisać zero
czas nie ustalony
10 lat i więcej
5 - 9 lat
3 - 4 lata
1 - 2 lata
6 - 11 miesięcy
1 - 5 miesięcy
7 - 30 dni
od 1 do 6 dni