Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Główne źródło utrzymania osoby
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    źródła
Nazwa pozycji
inne, brak danych
pomoc społeczna
zasiłek dla bezrobotnych
rencista (również renta rodzinna)
emeryt
rodzina
praca dorywcza
samodzielna działalność gospodarcza (również w rolnictwie)
praca etatowa