Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Z kim mieszka
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    współmieszkańcy / miejsce zamieszkania
Nazwa pozycji
brak danych
inne
wojsko
bezdomny(a)
dom pomocy społecznej
dom akademicki
z innymi osobami w indywidualnym gospodarstwie domowym
z rodziną
samotnie