Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wypisany ze szpitala - jako
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    stan pacjenta
Nazwa pozycji
zmarł
z pogorszeniem
bez poprawy
z poprawą
wyleczony