Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wypisany ze szpitala - dokąd
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    miejsce
Nazwa pozycji
zmarł
inne
oddalił(a) się samowolnie
do domu pomocy społecznej
do szpitala niepsychiatrycznego
do innego szpitala (oddziału) psychiatrycznego/odwykowego
do domu