Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obserwacja sądowo-psychiatryczna
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    artykuł KK/KC
Nazwa pozycji
środek zabezpieczający z art. 96 kk
środek zabezpieczający z art. 94 kk