Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obserwacja sądowo-psychiatryczna
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wnioski
Nazwa pozycji
niepoczytalność
poczytalność
poczytalność znacznie ograniczona