Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wyjściowa przyczyna zgonu wg rozpoznania klinicznego
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    ICD-10
Nazwa pozycji
Opieka nad pacjentami z innymi sztucznymi otworami
Opieka nad pacjentkami ze sztuczną pochwą
Opieka nad pacjentami z innymi sztucznymi otworami w układzie moczowym
Opieka nad pacjentami z cystostomią
Opieka nad pacjentami z innymi sztucznymi otworami w przewodzie pokarmowym
Opieka nad pacjentami z kolostomią
Opieka nad pacjentami z ileostomią
Opieka nad pacjentami z gastrostomią
Opieka nad pacjentami z tracheostomią
Opieka nad pacjentami ze sztucznymi otworami
Zatrucie pokarmowe wywołane przez Vibrio parahaemolyticus
Zatrucie pokarmowe wywołane przez Clostridium perfringens [Clostridium welchii]
Zatrucie pokarmowe wywołane przez Clostridium botulinum
Pokarmowe zatrucie gronkowcowe
Inne bakterie zawarte w pokarmie powodujące zatrucia niesklasyfikowane gdzie indziej
Jelitowe zakażenie bakteryjne, nieokreślone
Inne określone jelitowe zakażenia bakteryjne
Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez Clostridium difficile
Zapalenie jelit wywołane przez Yersinia enterocolitica
Zapalenie jelit wywołane przez Campylobacter
Inne zakażenia jelit wywołane przez Escherichia coli
Zakażenie Escherichia coli enterokrwotoczną
Zakażenie Escherichia coli enteroinwazyjną
Zakażenie Escherichia coli enterotoksyczną
Zakażenie Escherichia coli enteropatogenną
Inne bakteryjne zakażenia jelit
Szigelloza, nieokreślona
Inne szigellozy
Szigelloza wywołana przez Shigella sonnei
Szigelloza wywołana przez Shigella boydii
Szigelloza wywołana przez Shigella flexneri
Szigelloza wywołana przez Shigella dysenteriae
Choroba zakaźna wywołana przez Shigella [szigelloza]
Zakażenie wywołane przez Salmonella, nieokreślone
Inne określone zakażenia wywołane przez Salmonella
Ogniskowe zakażenia wywołane przez Salmonella
Posocznica wywołana przez Salmonella
Zatrucie pokarmowe wywołane przez Salmonella
Inne zakażenia wywołane przez Salmonella
Dur rzekomy, nieokreślony
Dur rzekomy C
Dur rzekomy B
Dur rzekomy A
Dur brzuszny
Choroba zakaźna wywołana przez Salmonella typhi i Salmonella paratyphi [dur brzuszny i dury rzekome]
Cholera, nieokreślona
Cholera wywołana przez Vibrio cholerae 01, biotyp El-Tor
Cholera wywołana przez Vibrio cholerae 01, biotyp cholerae
Choroba zakaźna wywołana przez Vibrio cholerae [cholera]
Choroby zakaźne jelit
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
   
262
Nastepna
Ostatnia