Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Próba samobójcza w wywiadzie w ciągu ostatnich 12 miesięcy
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie