Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Typ jednostki oświatowej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    typy szkół i placówek oświatowych
Nazwa pozycji
przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego
szkoła podstawowa
gimnazjum
szkoła ponadgimnazjalna
szkoła artystyczna
inna placówka systemu oświaty