Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Organ prowadzący jednostkę
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    typ organu prowadzącego jednostkę
Nazwa pozycji
Wyższe Szkoły Państwowe
Osoba Fizyczna - Pracodawca
Fundacje
Spółki Prawa Handlowego
Wyższe Szkoły Niepaństwowe
Przedsiębiorstwa Osób Fizycznych
Organizacje Związkowe
Samorząd Gospodarczy i Zawodowy
Krajowa Rada Spółdzielcza
Związek Rzemiosła Polskiego
Organizacje Wyznaniowe
Organizacje Społeczne
Stowarzyszenia
Osoby Prawne - Przedsiębiorstwa Państwowe