Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Stosowanie innych niż statut dokumentów określających cele i zadania
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie