Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Usytuowanie zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    miejsce
Nazwa pozycji
przy szpitalu psychiatrycznym
inne
poradni zdrowia psychicznego