Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Działania z zakresu reintegracji społecznej lub zawodowej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    rodzaj działania
Nazwa pozycji
indywidualny program rehabilitacji
poradnictwo psychologiczne
uczestnictwo w kulturze
spotkania, wyjazdy integracyjne
warsztaty motywacyjne
trening umiejętności społecznych
inne