Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Koszty rodzajowe
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wynagrodzenia osobowe brutto
Nazwa pozycji
wynagrodzenia osobowe brutto (wyłącznie z tytułu stosunku pracy, bez kosztów pracodawcy)