Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przynależność gminy do związku międzygminnego
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Przynależność do związku międzygminnego, który przejął od gminy obowiązki związane z zagospodarowaniem odpadami
Nazwa pozycji
nie
tak