Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Eksploatacja statku przez zagranicznego (obcego) przewoźnika
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Liczba miesięcy w roku
Nazwa pozycji
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12