Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy jednostka prowadziła inny rodzaj działalności niż sprzedaż dzieł sztuki lub antyków?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie