Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy jednostka dominująca była równocześnie zależna od innej jednostki?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak