Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wydawanie książek, albumów, katalogów lub folderów
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Formy aktywności jednostki sprzedającej dzieła sztuki lub antyki
Nazwa pozycji
We współpracy a)
Samodzielnie