Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wypożyczenia zbiorów lub pojedynczych prac innym podmiotom
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Formy aktywności jednostki sprzedającej dzieła sztuki lub antyki
Nazwa pozycji
Samodzielnie