Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przystosowanie jednostki do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaje przystosowań
Nazwa pozycji
Winda/y
Inne
Brak udogodnień
Pochylnie/podjazdy/platformy ułatwiające wejście do budynku
Drzwi wejściowe do budynku automatycznie otwierane
Udogodnienia dla słabowidzących i niewidomych
Udogodnienia dla niedosłyszących i niesłyszących
Posadzki antypoślizgowe