Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Oczekiwania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Oczekiwania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą
Nazwa pozycji
utrzymanie rodziny
osiągnięcie ponadprzeciętnego standardu życia
dorobienie do emerytury/renty/pensji
ucieczka przed bezrobociem
otrzymałem propozycję współpracy pod warunkiem zarejestrowania własnej działalności
żadna z powyższych odpowiedzi