Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzedaż wysyłkowa produktów leczniczych przez Internet
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie