Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Stan aktywności prawnej i ekonomicznej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Aktywność prawna i ekonomiczna
Nazwa pozycji
podmiot aktywny
podmiot nieaktywny
podmiot aktywny prowadzący działalność
podmiot nieaktywny z zakończoną działalnością, nie wykreślony z rejestru
podmiot nieaktywny z zawieszoną działalnością
podmiot nieaktywny w stanie upadłości
podmiot nieaktywny w stanie likwidacji
podmiot nieaktywny, nie podjął działalności
podmiot aktywny w stanie upadłości
podmiot aktywny w stanie likwidacji