Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Status zatrudnienia
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Status zatrudnienia pracujących
Nazwa pozycji
umowa o pracę, powołania, wyboru, mianowania
umowa o pracę nakładczą
umowa zlecenia
właściciele
umowa agencyjno-prowizyjna
członkowie spółdzielni produkcji rolniczej
brak pracujących