Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj apteki
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj apteki
Nazwa pozycji
ogólnodostępna
zakładowa
punkt apteczny