Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bariery rozwoju firmy
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Bariery rozwoju firmy
Nazwa pozycji
żadna z powyższych odpowiedzi
niedostateczny popyt
Chiny
Rosja
kraje UE
konkurencja zagraniczna
wyroby usługi wytwarzane w szarej strefie
nielegalny import
nielegalna produkcja
nieuczciwa konkurencja
konkurencja krajowa
niedobór wykwalifikowanych pracowników
koszty surowców i materiałów
koszty zatrudnienia - wysokie oczekiwania pracowników
obciążenia ZUS
podatki (dochodowy/VAT/inne) i inne opłaty