Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ekspozycje muzealne mieszczą się w jednym obiekcie
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak