Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Placówka biblioteczna
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj placówki bibliotecznej
Nazwa pozycji
Biblioteka publiczna
Biblioteka wojewódzka
Biblioteka powiatowa
Biblioteka miasta na prawach powiatu
Biblioteka gminy miejskiej
Biblioteka gminy miejsko - wiejskiej
Biblioteka gminy wiejskiej
Inna biblioteka publiczna
Filia biblioteczna
Filia biblioteki wojewódzkiej
Filia biblioteki powiatowej
Filia biblioteki miasta na prawach powiatu
Filia biblioteki gminy miejskiej
Filia biblioteki gminy miejsko-wiejskiej
Filia biblioteki gminy wiejskiej
Filia innej biblioteki publicznej
Filia biblioteczna dla dzieci
Filia dla dzieci biblioteki wojewódzkiej
Filia dla dzieci biblioteki powiatowej
Filia dla dzieci biblioteki miasta na prawach powiatu
Filia dla dzieci biblioteki gminy miejskiej
Filia dla dzieci biblioteki gminy miejsko - wiejskiej
Filia dla dzieci biblioteki gminy wiejskiej
Filia dla dzieci innej biblioteki publicznej
Biblioteka pedagogiczna
Biblioteka wojewódzka
Inna biblioteka pedagogiczna
Filia biblioteki pedagogicznej
Filia pedagogicznej biblioteki wojewódzkiej
Filia innej pedagogicznej biblioteki
Biblioteka naukowa
Biblioteka fachowa
Biblioteka fachowo - beletrystyczna
Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
Biblioteka Towarzystwa Naukowego