Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Realizacja zadań ponadlokalnych przez bibliotekę
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Jednostka, dla której są realizowane zadania ponadlokalne
Nazwa pozycji
zadania realizowane dla miasta na prawach powiatu
zadania realizowane dla miasta na prawach powiatu i powiatu
zadania realizowane dla powiatu