Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Biblioteka działa w strukturze innej instytucji
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj jednostki, w strukturze której działa biblioteka
Nazwa pozycji
biblioteka/ filia publiczno-szkolna
biblioteka/filia działająca w strukturze ośrodka (domu) kultury lub innej instytucji kultury
biblioteka/filia działająca w strukturze organizacyjnej innej instytucji niż instytucja kultury
biblioteka/filia działająca w strukturze placówki doskonalenia nauczycieli
biblioteka/filia działająca w strukturze zespołu placówek oświatowych
biblioteka/filia działająca w strukturze innej placówki oświatowej