Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Działalność biblioteki/filii
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Czynna/nieczynna
Nazwa pozycji
czynna
nieczynna